Forside

 

Kontakt oss
olaf.lund@hlink.no

Her er lagt inn gamle bilder fra Kasfjordområdet.

Bildene er lagt inn litt hulter til bulter. Noen med utfyllende tekst, og noen med lite tekst.

Har du gamle bilder fra Kasfjordområdet du mener kan være av interesse

lån meg bildene, og jeg legger de ut på nettet

 

Fra Harbakken 1963

Janne Madsen sammen med hesten Prins.

I bakgrunnen fjøset til Martin Lindberg som nu er revet

 

Nok et bilde fra Harbakken. Huset til Johan Madsen, i bakgrunnen Harald Larsens hus som nu er revet. I forgrunnen sitter Gerd Madsen med hunden Rex.

 

På skitur på Aunfjellet

Fra venstre; Gerd Heidi Kristensen, Ingrid og Ester Marie Solheim, Gunnvor og Hermann Kristensen

Et annet gjeng på skitur på Sollifjellet

Eva Markussen, Hjørdis Nilsen, Tor Jensen, Karl Petter Korneliussen, Kjell Jensen og Gunn Markussen

 

Veien ved Jessevollen sommeren 1930

Kjøpmann Adler Iversen fra Seljestad kjører med sin Ford 1929 modell

 

Fra Normannbruket på Skjærstad

Til venstre på bildet ligger båten "Marie" eller "Skjærstadmarie" som den blei kalt

 

Normannbruket på Skjærstad

Les om sildoljefabrikken på

http://www.tdm.no/default.asp?cmd=200&ID=9

 

Travkjøring på Kasfjordvatnet

Bildet tatt ca 1955/1956


 

 

Fotballaget "Brage" på Harstad stadion i 1937

Fra venstre bak: Ole Pedersen (Kaltdalen) Berthin Ervik, Per Jensen, Olaf Fagerås, Konrad Ervik,

Kolbjørn Hansen (Møkkeland), Gudmund Fagerås og Agnar Nilsen (Ervik)

Fra venstre forann; Leif Ervik, Ragnar Fagerås og Egil Ervik

Fotballaget "Brage" 1941

Fra venstre bak; Odd Ervik, Olaf Fagerås, Knut Andreassen, Berthin Ervik, Erling Skistad (Kirkenes)

"Gussen" (Kirkenes), Gudmund Fagerås og Konrad Ervik

Fra venstre forann; Leif Ervik, Willy Ervik og Åge Fagerås

Bjørkelia på Høgda var en populær hoppbakke

Her fra et hopprenn i bakken

 

Torskottbakken var også en populær hoppbakke

før det blei grustak her

 

Olaf Lund slår med hest og slåmaskin, Akim Holand studerer den maskinelle utviklinga. Bildet er tatt en gang på 1920 tallet. Den gang var det å slå med maskin en revolusjonell utvikling. De samme karene skulle sett hvordan det blir høstet i dag med pakkemaskin og rundballer

På slåttemarka ute i Bukta

Fra venstre Anna Holte, Anders Holte, Bergliot Holte, Trygve Romslo, ? , ?, Else Lund, Maren Lund,

Ingebjørg Lund ("Bølle" Markussen)

Bildet tatt ca 1925

På samme slåttemark som den ovenfor

tatt førti år seinere

Olaf J. Lund på MF 25

Det var vanlig før at det var sauer på nesten hver eneste gård, liten som stor.

Her er Reidun Kristiansen i ferd med å jage sauene i hus.

 

Fesjå på forballplassen på Auna

Bildet er sannsynligvis tatt en gang i 1950 åra

Ershågen

Her har det vært handelshus, posthus, skole og gammelhjem.

Huset er nu våningshuset til Berit og Jan Johansen

 

Ershågen 1910

Huset her blei bygget i 1870 av Mathias Iversen, og blei brukt som handelshus.

Les mer om Ershågen i Kasfjordboka s. 94 - 96 og s. 171 - 180

Kasfjordungdommer 1905

Fra venstre bak: Nils Jacobsen, Olaf Markussen, Nils Markussen, Nils Edison og Gabriel Markussen

Forann sittende; Augenie, (blei gift med Markuss Zakariassen) Kristoffa (blei gift med Nils Markussen)

Lydia Edison (søster til Nils Edison) Magna Lund (blei gift med Nils Edison, de emigrerte til USA)

Maren Holte (gift med Olaf Lund, bror  til Magna Lund)

 

En del av arbeiderne ved Elgen Canning AS ca 1925

Flere arbeidere på Elgen Canning AS:

Fra venstre; Else Olsen, Milly Eilertsen, Hildur Lund, AStrid Woll, Mary Hansen og Margit Markussen

 

Huset til Kristian Johansen, far til Halvdan Kristiansen,  sto først nede i fjæra som her, men blei seinere flytta innover og påbygd. Her bodde Leif og Reidun Kristiansen.

 Huset benyttes i dag som fritidsbolig av Herløf Kristiansen.

På tomta etter huset bygde Halvdan Kristiansen naust, dette eies i dag av sønnen Harry Kristiansen

 

 

 

Bildet viser restene etter de tyske hestestallene på nedsiden av veien til Harstad

Ennå kan en se restene, men området er nesten helt overgrodd.

 

Osberg

Til venstre på bildet sees smia til Johan Jensen

Bildet er fra først på 1950- tallet

 

Kaffekos på trappa på Osberg

 

 

Bildet viser miljøet på kaia en gang midt på sekstitallet.

Det ser ut som om det er sløying av sei som foregår på Markussenbruket.

Sperring av sei for tørking

Fra venstre: Toralf Nilsen, Henrik Jørgensen, Erling og Milla Mikkelsen, Herlof Hansen og Astrid Nilsen

Produksjon av fiskekaker ved Kasfjord fiskeindustri AS

Bildene er tatt 1987

May Tove Husmo i fullt arbeid

 

 

Halvdan Kristiansen sen. Halvdan Kristiansen jr, (Gute) Einar Markussen og

Sigmund Strømme. ute i Bønesbukta.

Bildet tatt like etter krigen

Tidligere var det en betydelig produksjon av pels i Kasfjord.

På det meste var det tre pelsfarmer som dreiv med mink og rev.

Ågot og Oskar Holand på Auna dreiv den største av dem. Her er Oskar med et prakteksemplar av en rev.

 

Sjarkflåten i Kasfjord var atskillig større før

 

 

 

Søndagsskole holdt hos Einar Eilertsen under krigen

 

Kasfjord Baptistmenighet hadde tidligere et aktivt sangkor.

Her er de fotografert på Elim i 1948

Fra en av baptistenes juniorleirer som blei holdt inne ved Kasfjordvatnet

Er det noen som husker å ha vært med her?

 

Grunnvassbotn

Bildet er fra ca 1900

 

Snøbrøyting i Grunnvassbotn

Bildet er fra 1953

1972 - første vinteren Aunveien var åpen for trafikk. Storvannet er brøytet for parkering

Gerd Madsen, John Erling Madsen og Frank Johansen

 

 

Et par bilder fra den spede begynnelse av bygginga av Aunveien.

Bildene tatt i Grunnvassbotn først på femtitallet av Sevald Eilertsen

Barneflokkene var større tidligere. Her er Embjørg og Sevald Lund fotografert i 1901 sammen med alle sine barn.

Stående fra venstre Otto Evald, Sofie, Olaf, Magnus Reinhart, Eivind Sigurd (emigrerte til USA) og

Sverre Markus (emigrerte til USA)

Sittende fra venstre: Magna (emigrerte til USA), Embjørg, Sevald og Peder Olai.

Stående forann; Bjarne

Los Anders Holte. Les mer om han under linker


 

Lokalhistorikeren Hans Nilsen, født 22. november 1863  i Grunnvassbotn, død 28. oktober 1940

i Tacoma, Washington,  USA.  Du kan lese mer om han i Kasfjordboka side 185 - 214.

Dessuten finner du  en god del av det han har skrevet i Harstad Bibliotek

 

Melkelevering i Grunnvassbotn i 1953

På kjøretøyet skal storfolk kjennes. Her kjører Per Nilsen, sønn av Reidar Nilsen med okse,  på vei til fesjå på Åsegarden

 

Før det blei bussrute til Kasfjord, var det Nils Wulff som kjørte rute med bilen sin. Her sammen med døtrene Agnes (Fjellstad)  og Ågot (Andreassen)

Nils Wulff var forøvrig en tid ordfører i Trondenes

 

Feiringa av 17. mai på Osberg

 

17. maitoget 1945

Skolebestyrer Tollef Bertelsen holder 17.mai talen i 1945

 

Kasfjord mannskor synger ved 17. mai feiringa 1945

 

 

Nedre Erikstad ca 1910

Øvre Erikstad  "Mellagården" ca 1910

"Mellagården" ca 1918

"Selmastua" sommeren 1930. Her bodde Henrik og Selma Johansen

Bukta ca 1925


 

Utsikt mot Øvre Erikstad 1955. "Faien" og hesten "Sokken"

 

"Nerrigården" 1956

"Nerrigården" 2002

Øvre Erikstad "Mellagården" 1960

 

Øvre Erikstad  "Mellagården" ca 1925

 

"Mellagården" 2002

Bukta 1956Bildene nedenfor viser Jakob Normanns notbruk som gjør sildesteng på Auna

22. august 1913


Harbakken    "Øvergården"  1910

Harbakken ca 1905

Bukta sommeren 1930

Auna 4. august 1963. Legg merke til teigdelinga, alle sommerfjøsene, minkfarmen og fiskehjellene

Oversikt over Kasfjord 1956

 

1. august 1952 flytta Birger Rasmussen huset sitt fra Indre Elgsnes til Skjærstad

Dette bildet er tatt midt i 50 åra

Badeliv i Veneset

Bildet viser en av de gamle notbåtene. Bildet tatt i ca 1925

Klippfisktørking i fjæra på Auna år ca 1900

Klippfisktørking i fjæra på Auna år 1912.

Se side 47 i Kasfjordboka om nærmere omtale av de som er på bildet

Trioen Jørgen Jensen, Jørgen Johansen og Johan Jensen spiller

Henging av fisk på fiskehjellene på Auna

Hernmetikkfabrikken "Elgen Canning" hvor det nå er barnehage. Bildet tatt ca 1920